Hỗ trợ vay vốn Ngân hàng
Học tiếng Nhật, Ăn và Ở nội trú MIỄN PHÍ ngay tại TP.Thanh Hóa

Đưa đón MIỄN PHÍ Người nhà lao động có nhu cầu đến văn phòng tư vấn

ĐƠN HÀNG TUYỂN GẤP

KỸ SƯ CƠ KHÍ

Số lượng: 12 nam
Nơi làm việc: Nagano
, Nhật
Lương: 241,200 Yên/tháng
Ngày tuyển: 14/12/2017

GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM

Số lượng: 9 nam
Nơi làm việc: Fukuoka
Lương: 130,914 Yên/tháng
Ngày tuyển: 7/1/2017

LẮP RÁP KHUNG CỬA

Số lượng: 12 nam
Nơi làm việc: Fukuoka
Lương: 135,846 Yên/tháng
Ngày tuyển: 7/1/2017

GIA CÔNG CƠ KHÍ

Số lượng: 15 nam
Nơi làm việc: Fukuoka,Nhật
Lương: 126,240 Yên/tháng
Ngày tuyển: 1/2017

icondk-copyicondk2