Hỗ trợ vay vốn Ngân hàng
Học tiếng Nhật, Ăn và Ở nội trú MIỄN PHÍ ngay tại TP.Thanh Hóa

Đưa đón MIỄN PHÍ Người nhà lao động có nhu cầu đến văn phòng tư vấn

ĐƠN HÀNG TUYỂN GẤP

ĐÚC KIM LOẠI

Số lượng: 12 nam
Nơi làm việc: Kanagawa
, Nhật
Lương: 190,000 Yên/tháng
Ngày tuyển: 2/2/2017

HỘ LÝ – ĐIỀU DƯỠNG

Số lượng: 50 nữ
Nơi làm việc: Nagano
Lương: 155,566 Yên/tháng
Ngày tuyển: 13/3/2018

CƠ KHÍ (TIỆN)

Số lượng: 12 nam, nữ
Nơi làm việc: Fukuoka
Lương: 139,200 Yên/tháng
Ngày tuyển: 5/3/2018

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Số lượng: 12 nữ
Nơi làm việc: Shizuoka,Nhật
Lương: 143,936 Yên/tháng
Ngày tuyển: 6/2/2018

icondk-copyicondk2