Hỗ trợ vay vốn Ngân hàng
Học tiếng Nhật, Ăn và Ở nội trú MIỄN PHÍ ngay tại TP.Thanh Hóa

Đưa đón MIỄN PHÍ Người nhà lao động có nhu cầu đến văn phòng tư vấn

ĐƠN HÀNG TUYỂN GẤP

ĐÚC KIM LOẠI

Số lượng: 12 nam
Nơi làm việc: Kanagawa
, Nhật
Lương: 157,440 Yên/tháng
Ngày tuyển: 22/3/2018

HỘ LÝ – ĐIỀU DƯỠNG

Số lượng: 50 nữ
Nơi làm việc: Nagano
Lương: 155,566 Yên/tháng
Ngày tuyển: 13/3/2018

LÀM NỀN MÓNG

Số lượng: 9 nam
Nơi làm việc: Tokyo
Lương: 161,348 Yên/tháng
Ngày tuyển: 1/4/2018

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG

Số lượng: 9 nữ
Nơi làm việc: Kanagawa,Nhật
Lương: 163,978 Yên/tháng
Ngày tuyển: 14/4/2018

icondk-copyicondk2