3Q: Lợp ngói mái nhà xuất khẩu lao động Nhật Bản lương cơ bản 31 triệu