Tuyển 6 nam xuất khẩu lao động Nhật Bản gia công kim loại lương 30 triệu
0961.107.068
Liên hệ
0961.107.068