Lương tối thiểu 60 triệu diện xuất khẩu lao động Nhật Bản đơn hàn kỹ sư
0961.107.068
Liên hệ
0961.107.068