3Q: Tuyển 30 nam nữ chế tạo bê tông, buộc thép xây dựng tại Nhật Bản
0961.107.068
Liên hệ
0961.107.068