3Q: Tuyển 5 lao động đi làm xây dựng tại Nhật Bản lương cơ bản 29 triệu
0961.107.068
Liên hệ
0961.107.068