3Q: Tuyển 6 nam làm cơ khí tại Nhật Bản công việc sơn hàn trong xưởng
0961.107.068
Liên hệ
0961.107.068