3Q: Tuyển 6 nữ lương cơ bản 34 triệu làm việc tại Tokyo Nhật Bản - Xuất khẩu lao động Nhật Bản
0961.107.068
Liên hệ
0961.107.068