Bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana

0
731

Bảng chữ cái tiếp theo chúng ta sẽ học trong tiếng Nhật đó là bảng chữ cái Katakana. Tại sao tiếng Nhật có nhiều bộ chữ quá vậy, bảng chữ cái Hiragana là bảng chữ mềm chữ viết của người Nhật hay dùng, đây là bộ chữ đầu tiên mà trẻ em Nhật sẽ học. Sau đó mới đến bộ chữ Katakana dùng để phiên âm tiếng nước ngoài. Như vậy bộ chữ Katakana chỉ dùng để phiên âm những từ vựng có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài, còn các trường hợp còn lại thì sử dụng chữ Hiragana.

 

a

 

i

 

u

 

e

o

 

ka

 

ki

 

ku

 

ke

ko

 

sa

 

shi

 

su

 

se

so

ta  

chi

tsu te to
na  

ni

nu ne no
ha  

 hi

fu he ho
ma  

mi

 mu  me mo
ya  

 

 yu  yo
ra  

ri

 ru re  ro
wa  

 

 o
 

 

 n

ga

 

gi

 

gu

 

ge

ge

 

za

 

ji

 

zu

 

ze

zo

 

da

 

ij

 

zu

 

de

do

 

ba

 

bi

 

bu

 

be

bo

 

pa

 

pi

 

pu

 

pe

po


kya

 

kyu

kyo

sha

 

shu

sho

cha

 

chu

cho

nya

 

nyu

nyo

  hya

 

hyu

hyo

  mya

 

  myu

  myo

  rya

 

ryu

ryo

gya

 

gyu

gyo

ja

 

ju

jo

bya

 

byu

 

byo

pya

 

pyu

pyo