Điều chỉnh MỨC LƯƠNG cho TTS đi XKLĐ Nhật Bản 2019, bắt đầu từ ngày 01/04 - Xuất khẩu lao động Nhật Bản
0961.107.068
Liên hệ
0961.107.068