Tuyển 80 nữ Du học Điều dưỡng tại Nhật bảo trợ tài chính 100%

Nhằm tăng cường nhân lực làm việc ngành điều dưỡng, Nhật bản đã hợp tác với Việt Nam lập ra quỹ bảo trợ tài...

Du học điều dưỡng bảo trợ toàn phần tại Nhật Bản 2017

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Chính vì vậy, hằng năm...