Học tiếng Nhật

Học tiếng Nhật

1. Ngày 4/10/2016 khai giảng lớp học tiếng Nhật sơ cấp N5

Để đáp ứng nhu cầu học tiếng Nhật ngày càng nhiều của các em học sinh, sinh viên và người lao động trên địa...