Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo từ bài 32
0961.107.068
Liên hệ
0961.107.068