Tuyển gấp 9 nam gia công cơ khí tại Fukuoka, Nhật Bản
0961.107.068
Liên hệ
0961.107.068