Quan Sơn

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TẠI HUYỆN QUAN SƠN

Quảng Xương

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TẠI HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Nga Sơn

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TẠI HUYỆN NGA SƠN

TX. Sầm Sơn

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TẠI TX.SẦM SƠN