Nguyễn Văn Thông - Xã Hợp Châu - Huyện Lương Sơn - Xuất khẩu lao động Nhật Bản
0961.107.068
Liên hệ
0961.107.068