Phạm Văn Hà - Xã Tiến Thành - Huyện Yên Thành - Xuất khẩu lao động Nhật Bản
0961.107.068
Liên hệ
0961.107.068